• Podjavorinskej 1614, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

Ponuka našich výrobných možností

Certifikát ISO 9001

Zabezpečuje zodpovednosť manažmentu (záväzok manažmentu, zameranie sa na zákazníka, politika kvality, plánovanie, zodpovednosť, právomoc a komunikácia, preskúmanie manažmentom)

Požiadavky riadi manažérstvo zdrojov (poskytovanie zdrojov, ľudské zdroje, infraštruktúra, pracovné prostredie)

Riadi realizácie produktu/služby (plánovanie realizácie produktu, procesy týkajúce sa zákazníka, návrh a vývoj, nakupovanie, výroba a poskytovanie služieb, riadenie prístrojov na monitorovanie a meranie)

Meranie, analýza a zlepšovanie (všeobecne, spokojnosť zákazníka, interný audit, monitorvanie procesov/produktov, riadenie nezhodného produktu/služby, analýza údajov, zlepšovanie, nápravná a preventívna činnosť)

Naše výrobky sú známe svojou spoľahlivosťou a vysokou technickou úrovňou.