• Podjavorinskej 1614, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko